Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.)


1. Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oznakowanego symbolem selektywnego zbierania) łącznie z innymi odpadami.
2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
4. Sprzedawca, dostarczając kupującemu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w uwagach do zamówienia składanego w sklepie internetowym albo mailowo na adres: [email protected] niezwłocznie po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym.
5. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie gminy Pruszcz Gdański i okolic znajdują się między innymi w następujących miejscach:
a. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (adres: Będzieszyn 113, 83-000 Pruszcz Gdański);
b. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (adres: ul. Kupiecka 50, 83-004 Pruszcz Gdański).
6. Wszystkie punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępne są po skorzystaniu z wyszukiwarki w państwowym rejestrze BDO pod adresem:
• https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index
7. Obowiązek oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyłącznie do punktów stwarzających bezpieczne warunki do jego odbioru nakłada ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.).
8. Kupujący, bez konieczności zakupu nowego sprzętu, ma możliwość zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, w każdym sklepie o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Jednocześnie sprzedawca oświadcza, że nie prowadzi sklepu, którego powierzchnia sprzedaży poświęcona sprzedaży tego typu sprzętu wynosiłaby co najmniej 400 m2.